1%
Podaruj

O fundacji

O fundacji

 Fundacja Zgromadzenia Braci Albertynów powstała w 2010 roku, w celu:

 • wspierania materialnego i finansowego oraz prawnego, szkoleniowego, organizacyjnego placówek charytatywno - opiekuńczych prowadzonych przez Zgromadzenie Braci Albertynów,
 • pomocy osobom bezdomnym, by im zapewnić godziwe mieszkanie i byt oraz skutecznie pomóc w powrocie do społeczności,
 • prowadzenia działalności dobroczynnej i charytatywno - opiekuńczej na rzecz ludzi najuboższych,
 • wspierania osób niepełnosprawnych m. in. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 • promocji i organizacji wolontariatu.

Cele te Fundacja realizuje poprzez:

 • aktywizację zawodową bezdomnych poprzez tworzenie miejsc pracy.
 • pozyskiwanie środków na realizacje celu Fundacji,
 • udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom ubogim, bezdomnym, placówkom charytatywno-opiekuńczym, a także domom pomocy społecznej, w tym domom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie,
 • wyposażenie domów pomocy społecznej oraz placówek charytatywno-opiekuńczych, w szczególności w sprzęt rehabilitacyjny, medyczny i inny z kategorii wyposażenia,
 • zakup żywności i przekazywanie jej na potrzeby ubogich, również zamieszkujących poza granicami Polski, znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej,
 • organizowanie i prowadzenie placówek dla bezdomnych,
 • organizowanie i prowadzenie punktów bezpłatnego żywienia,

Czym się zajmujemy

Zatrudnianie bezdomnych w ramach działalności gospodarczej Fundacji.

Program ma na celu tworzenie miejsc pracy dla osób bezdomnych i bezrobotnych, mieszkających w placówkach prowadzonych przez Zgromadzenie Braci Albertynów. Aktualnie w ramach działalności gospodarczej Fundacji przygotowuje się mieszkańców Domu Wiejskiego do zatudnienia przez zaangażowanie w prace w gospodarstwie rolnym.

Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn i Kuchnia dla ubogich w Zaporożu na Ukrainie.

Zgromadzenie Braci Albertynów rozpoczęło swoją działalność na Ukrainie w okresie powojennym w roku 2002. Od 2003 r. prowadzi Kuchnię dla ubogich, która funkcjonuje do dziś w pomieszczeniach parafii Boga Ojca Miłosiernego. W Kuchni cztery razy w tygodniu wydawany jest ciepły posiłek dla ok. 250 osób. Przy parafii Bracia prowadzą także Łaźnię, w której biedni mogą się wykąpać i uzyskać czystą odzież. W 2009 roku powstało Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn, Dom przeznaczony dla 20 osób. Bezdomni mają tu zapewnione podstawowe środki bytowe, mają też warunki potrzebne do rozpoczęcia procesu wychodzenia z bezdomności i resocjalizacji. Placówka prowadzi również piekarnię, która stanowi miejsce pracy dla Mieszkańców Przytuliska i zaopatruje w pieczywo dzieła prowadzone przez Zgromadzenie w Zaporożu.

Budowa Domu Miłosierdzia we Lwowie.

Aktualnie Zgromadzenie rozpoczęło przygotowania do budowy placówki dla osób bezdomnych i ubogich we Lwowie - Dom Miłosierdzie. Projekt ten obejmuje utworzenie Przytuliska dla 30 bezdomnych mężczyzn, Kuchni dla ubogich wydającej posiłki dla 300 osób dziennie, Łaźni obsługującej 40 osób dziennie. Planuje się również utworzenie Warsztatu na 15 miejsc pracy dla mieszkańców Przytuliska. Utworzenie Przytuliska dla bezdomnych, Kuchni dla ubogich oraz Łaźni dla osób potrzebujących pomocy wynika z palącej potrzeby zabezpieczenia podstawowych warunków życia i funkcjonowania osób ubogich i bezdomnych. Na terenie miasta Lwowa, liczącego 750 000 mieszkańców nie funkcjonuje żadna tego typu placówka, która zapewniałaby kompleksową pomoc osobom bezdomnym. Istniejące placówki tylko częściowo i w sposób niewystarczający zaspakajają podstawowe potrzeby tych osób.